PALLEREOLER

Pallereolenes konstruksjon bidrar til en gjennomtenkt funksjon med høy sikkerhet. Både gavlstolpene og bærebjelkene produseres av lukkede profiler som gir maksimal bæreevne. Samtlige komponenter er varmforsinkete. Alle nødvendige skruer for montering følger med ved levering. Vi kan også tilby skreddersydde lengder.

PALLEREOLER

Pallereolenes konstruksjon bidrar til en gjennomtenkt funksjon med høy sikkerhet. Både gavlstolpene og bærebjelkene produseres av lukkede profiler som gir maksimal bæreevne. Samtlige komponenter er varmforsinkete. Alle nødvendige skruer for montering følger med ved levering. Vi kan også tilby skreddersydde lengder.


Gavler

Welands gavler fremstilles i tre ulike gavldybder som standard, 500, 800 og 1100 mm, der gavlhøyden kan variere mellom 1500–13 000 mm i intervaller på 500 mm. Andre gavldybder og -høyder kan fremstilles på bestilling. Belastningen kan varieres fra 10 000 opptil 17 500 kg/seksjon, avhengig av typen konstruksjon. Stolpebredden er alltid 110 mm.


Bærebjelke

Lengden fremstilles i tre ulike standarder med lysåpningsmål på 1850, 2700 samt 3600 mm. Bærebjelkene kan fås i fem ulike høyder, fra 80 til 160 mm med intervall på 20 mm. Belastningen avhenger av bærebjelkehøyden, mellom 200–2400 kg/pall. Bærebjelkene kan plasseres i høydeintervaller på 50 mm.


Tilvalg

Produseres for både gulv- og bærebjelkemontering.

Gir god ergonomi for plukking direkte fra paller i pallereoler. Plasseres på gulvet.

Les mer om våre uttrekksenheter.

Monteres i gulvet, og gir effektiv beskyttelse mot påkjøring av truck. Høyde 400 mm.

Vi kan også tilby andre typer stolpebeskyttelse.

Stolpebeskyttelse Art.nr. Lagerført
Standard 195121900169
För placering på asfalt 195121900165

Gavlbeskyttelse finnes for både enkle og doble pallereoler. Brukes til både yttergavler og truckganger for å forhindre skader ved påkjøring. Høyde 250 mm.

Gavlbeskyttelsel Art.nr. Lagerført
Enkel 195121900187
Dubbel 195121900197

Nettingrist for gavl og langside som monteres på gavler eller langs bærebjelkene, og forhindrer at gods faller ut fra pallereolene.

Monteres i bakkant av pallereolen, og forhindrer at pallene skyves for langt inn.

Gjennomføringsbeskyttelse Art.nr. Lagerført
Gjennomføringsbeskyttelse 1k 195121900200
Gjennomføringsbeskyttelse 2k 195121900201
Gjennomføringsbeskyttelse 3k 195121900202
Gjennomføringsbeskyttelse 4k 195121900203

Hvis stolpene må forsterkes, tilbyr vi stolpeforsterkning. Profilen kan med fordel monteres i etterkant.

Stolpeforsterkning Art.nr. Lagerført
Stolpförstärkning L=2000 1951704302002

To belastningsvarianter: maks. 600 kg/m² eller maks. 1 000 kg/m². Bredde 880 mm.  Vi tilbyr også hyllerepos i andre bredder.

Hylleplate gitterrist Art.nr. Lagerført
Hyllplan Gallerdurk 195121900043

Plasseres på bærebjelkene og gir en tett hylle til f.eks. gods som ikke ligger i paller. Bredde 442 mm. Vi tilbyr også hyllerepos i andre bredder.

Hylleplate Plate Art.nr. Lagerført
Hyllplan Plåt 195121900047

Brukes vanligvis for halvpaller, men kan også anvendes som pallestøtte for tungt belastede paller.

Halvpallinnlegg Art.nr. Lagerført
Halvpallinnlegg 2k 195121900225
Halvpallinnlegg 3k 195121900024
Halvpallinnlegg 4k 195121900102

Plasseres mellom bærebjelkene og brukes ved langsidehåndtering.

Langsideinnlegg Art.nr. Lagerført
Långsidesinlägg 195121900218

Fungerer som rasbeskyttelse og hyllerepos for lettere gods uten pall. Belastning maks. 1 000 kg/m². Bredde 880 mm. Vi tilbyr også hyllerepos i andre bredder.

Hylleplate nett Belastning maks Bredde Art.nr. Lagerført
Hylleplate nett 1000 kg/m² 880 mm 195121900275
Hyllplan Nät 1025 kg/m² 1330 mm 195121900276

Fungerer som støtte for plangods uten pall.

Forenkler håndteringen av fat og tromler i pallereolen.

Brukes ved dobbeltoppstilling og finnes i målene 150–500 mm.


Overflatebehandling

Alle komponenter til pallereolene våre varmforsinket som standard.

For mer informasjon, ta en kikk på siden vår for overflatebehandling.

Varmforsinket


Dokumentasjon

Lagerinnredning


Bærebjelkebelastning pallereol


Monteringsanvisning pallereol

Galleri