PALLEREOL PROSJEKTERING

Vi hjelper gjerne med spørsmål vedrørende dimensjonering, tegning og planlegging av våre ulike lagerprodukter.

PALLEREOL PROSJEKTERING

Vi hjelper gjerne med spørsmål vedrørende dimensjonering, tegning og planlegging av våre ulike lagerprodukter.


Filtrering


Husk

Her har vi samlet informasjon som kan være til nytte ved utforming av lager. Det letter arbeidet om du som kunde kan gi oss en enklere skisse med mål og dimensjoner som beskriver ønsket utførelse. 

 • Hvor høy skal pallereolen være?
 • Hvor dyp skal pallereolen være?
  (For helpall, halvpall eller langsidehåndtering?)
 • Hvor tungt er godset som skal lagres i pallereolen?
 • Hvilket underlag skal pallreolen plasseres på?
 • Er påkjøringsbeskyttelse, gjennomføringsstopp og rasbeskyttelse nødvendig?
 • Er andre typer tilbehør nødvendig?
 • Hvor mange paller skal få plass per seksjon?
 • Skal det være en enkelt- eller dobbeltreol?

Standarder og myndighetskrav

Harmoniseringen innen EU, med utvikling av felles standarder, får konsekvenser for både produsenter og brukere av utstyr for lagerhåndtering. Den offisielle betegnelsen for pallereoler er stasjonære lagerinnredningssystemer i stål.

Aktuelle Europastandarder for pallereoler

 • Montering, drift og vedlikehold. NS-EN 15635:2008
 • Toleranser, deformasjoner og sikkerhetsmarginer. NS-EN 15620:2008
 • Spesifikasjoner av lagerinnredningssystemer. NS-EN 15629:2008
 • Konstruksjonsprinsipper for pallereoler som kan tilpasses. NS-EN 15512:2009
 • Termer og definisjoner for pallereoler som kan tilpasses. NS-EN 15878:2010

AFS 2006:4

Hvis påkjøring kan medføre risiko, er påkjøringsbeskyttelse nødvendig. En pallereol skal være utstyrt med beskyttelse som hindrer at paller skyves gjennom reolen (såkalt gjennomskyvningsbeskyttelse) hvis det ikke er åpenbart unødvendig.

NS-EN 15512:2009

Påkjøringsbeskyttelse med en lavere høyde enn 400 mm skal plasseres ved ytterstolpene der det forekommer kryssing av truckveier.


Merking

Stolper

Stolpene er merket med modellbetegnelse for å sikre at riktig belastningsdiagram brukes.

Bærebjelker

Bærebjelkene er oppmerket med modell og lengde som veiledning for å bruke riktig belastningsskilt.

Belastningsskilt

Belastningsskiltene skal alltid være hengt opp slik at de synes godt, for å unngå at pallereolen belastes på en feilaktig måte.


Montering

Weland leverer materialer i henhold til spesifikasjoner, og monteringen utføres av kunden i henhold til anvisninger. Alternativt kan Weland anbefale montører. Alle deler og komponenter skrus sammen ved montering. Det er ikke nødvendig med sveising ved montering.