RETTE TRAPPER PROSJEKTERING

Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med veiledning og råd ved prosjektering. Ved bestilling lages det en egen tegning for den enkelte trappen, og tegningen sendes til kunden for godkjenning før produksjon.

RETTE TRAPPER PROSJEKTERING

Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med veiledning og råd ved prosjektering. Ved bestilling lages det en egen tegning for den enkelte trappen, og tegningen sendes til kunden for godkjenning før produksjon.


Filtrering


Helling trinnhøyde

For at en trapp skal være komfortabel å gå i kreves et visst forhold mellom hellingsvinkelen, trinnhøyden og trinnbredden. Helst skal trappen ha en helling på mellom 30° og 45°, men ofte er tilgjengelig plass begrenset slik at idealhellingen ikke kan oppnås.

I tabellen kan du lese ut egnet trinnhøyde og trinnbredde for en viss trappehelling.

* Hvis du ikke kjenner trappevinkelen, men derimot utligningen, kan du dividere utligningen (L) med trappehøyden (H) og finne det nærmeste tallet til høyre i tabellen.

Eksempel:

Utligning (L) = 3500 mm

Trappehøyde (H) = 2500 mm

L/ H = 3500/2500 = 1,4 og dermed en trappevinkel på 35°

Trappevinkel Anbefalt trinnhøyde Anbefalt trinn bredde orholdet utlegg / trappehøyde*
60° 240 130-160 0,58
57° 230-240 160 0,65
55° 230 160-200 0,70
52° 220-230 160-200 0,78
50° 220 200 0,84
47° 210-220 200 0,93
45° 210 200-230 1,0
42° 200-210 230 1,11
40° 200 230-260 1,19
37° 190 260 1,33
35° 180-190 260-300 1,43
32° 175 300 1,6
30° 170 300 1,73

Dimensjoner vangeprofil WUC

WUC-profilene produseres i plater på 3, 4 eller 5 mm, med høydene 120, 170 og 200 mm. Ved andre belastningstilfeller, kontakt oss.

Verdiene for WUC-profil i henhold til tabell.

Benevning A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
t
(mm)
Bøyemotstand
Wy cm³
WUC 120/3 120 55 22 3 28,1
WUC 170/3 170 55 25 3 46,1
WUC 170/4 170 55 25 4 59,0
WUC 170/5 170 55 25 5 70,6
WUC 200/5 200 55 25 5 89,3

Barnesikkerhet

Med barnesikkerhet menes at ingen åpninger i trappen må være større enn 100 mm opp til 750 mm rekkverkshøyde.


Innfesting og staging

Rette trapper har ulike innfestings- og stagingsalternativer avhengig av hvor stor trappen er. Ved små trapper kan det være nok med festevinkler. Større trapper kan trenge både bærebjelker og konsoller.

Vi hjelper deg med riktig innfesting og staging.

Festevinkler

Festevinkler for trapp- og reposvanger.

Brakett

Brakett under reposvanger.

Støtteben

Støtteben og festevinkel under reposvanger.

Bærebjelke

Bærebjelke og støtteben under repos.


Ettløpstrapper

Ettløpstrapper er trapper fra noen trinn til en hel trapp opp til en etasje og avstigning. Trappen svinger ikke med svingrepos. Ettløpstrapper kan lages i flere ulike varianter. Nedenfor følger tre eksempler.

Ettløpstrapper variant 1

Det øverste trinnet er én trinnhøyde nedenfor eksisterende avstigningsrepos.

Ettløpstrapper variant 2

Det øverste trinnet er på nivå med eksisterende avstigningsrepos.

Ettløpstrapper variant 3

Trapp med repos øverst.


Flerløpstrapper

Flerløpstrapper er trapper som bindes sammen med svingreposer. På denne måten kan trappene gjøres svært høye.


Trappetrinn

Utfyllende informasjon om de ulike trinnalternativene våre.

Steg av gitterrist med maskevidde 33×50 mm. Leveres i varmforsinket utførelse.

Hvis tettere maskevidde ønskes, anbefales 17 x 75 mm.

Trinn av tåremønstret dørkplate, dvs. tåreplate, leveres i varmforsinket utførelse.

TLDT Lettrist

Trappetrinn TLDT lages av tett lettrist. Oversiden har et preget mønster som gir god sklisikkerhet.

Utførelse: Varmforsinket

Trappetrinn TLDH lages av hullet lettrist. Oversiden har et preget mønster som gir god sklisikkerhet. I prinsippet som en tett lettristtrinn, men med utstansede ovale hull på 15 x 69 mm.

Utførelse: Varmforsinket

Trappetrinn TLDS lages av profilerte lettrister. Den taggete oversiden gir ekstremt god sklisikkerhet.

Utførelse: Varmforsinket

Trappetrinn TLDP lages av perforert lettrist. Den taggete oversiden gir svært god sklisikkerhet. Risten har mindre åpninger (hull ø 10 mm samt 4 mm dreneringshull). Bedre sikring mot at gjenstander faller gjennom åpningene.

Utførelse: Varmforsinket

Trappetrinn av grå betong. Tykkelse 50 mm. Leveres med finbørstet trinnoverflate, øvrige sider er glattstøpte. Grovbørstet trinnoverflate hvis trappen er plassert utendørs. Betongen hviler på et underlag av plateprofiler.

Trappetrinn av Terrazzo-betong. Tykkelse 50 mm. Standardfargene våre er UBAB 31:01, 31:02 og 31:03, men andre farger kan tilbys som tilvalg. De leveres med slipt trinnflate og de andre sidene er glattstøpt. Betongen hviler på et underlag av plateprofiler. Trinntypen egner seg ikke for utendørs bruk.

Trappetrinn utformet som en plateskuff for legging av fliser. Standarddybde på plateskuffen er 27 mm.

For trappetrinn som skal belegges med en matte, leveres et platetrinn som er tilpasset matter. Ved matter som ikke kan brettes over forkanten, bør trappeneser brukes.

Trinnoverflate av tresorten ask med massivt lamellimt tre, 30 mm. Som standard hardlakkert overflatebehandling.

Trinnoverflate av tresorten bjørk med massivt lamellimt tre, 30 mm. Som standard hardlakkert overflatebehandling.

Trinnoverflate av tresorten bøk med massivt lamellimt tre, 30 mm. Som standard hardlakkert overflatebehandling.

Trinnoverflate av tresorten eik med massivt lamellimt tre, 30 mm. Som standard hardlakkert overflatebehandling.


Reposer

Weland tilbyr ulike typer standardreposer. Reposene er tilgjengelige i flere utførelser og materialer. Valgfri utforming av repos og svingrepos produseres på bestilling. Reposet kan også bygges ut til en plattform/balkong.

Repos/svingrepos 90°

Variant av sving- eller hvilerepos. 

Repos/svingrepos 180°

Variant av sving- eller hvilerepos.

Reposavstigning rett fram

Variant av avstigningsrepos der trappen går rett fram mot en dør eller et bjelkelag.

Reposavstigning til siden

Variant av avstigningsrepos der trappen går til siden mot en dør eller et bjelkelag.

Reposavstigning med forlenget repos

Variant av avstigningsrepos der trappen går mot en plattform.


Rekkverksfylling

Utfyllende informasjon om de ulike rekkverksfyllingene våre.

1 knelist – standard på industritrapper.

Rekkverksfyllingen består av over- og underliggere i rør ø 28 mm. Rundtstål ø 11 mm. Maks. åpning 100 mm.

Som standard tilbyr vi en rekke ulike varianter av hullinndelinger i perforert plate.

Våre vanligste mønstre er:

  • ø 15, kvadratdeling c/c 40
  • 15×15, kvadratdeling c/c 40
  • ø 20, kvadratdeling c/c 50
  • 20×20, kvadratdeling c/c 50
  • ø 15, trekantdeling c/c 50
  • ø 20, trekantdeling c/c 60

Også andre varianter kan leveres.

Rekkverk i krenelert nett med standard masker 40 x 40 mm. Vi tilbyr også maskevidde 30 x 30 mm som et alternativ.

Lamellglass 8 mm (4+4) inkl. folie. Finslipt kant rundt. Festes med klemmer til rekkverksstender.

Håndløper av flattstål 50×10 mm. Over- og underligger av 40×10 eller 30×10 mm. Spiler med diameter 11 mm. Max c/c åpning 100 mm. Ved tilvalg av ekstra håndløper så levers den av rør Ø42 mm eller av tre Ø 50 mm.


Brannklasse R30

Vi tilbyr også spiraltrapper av brannteknisk klasse R30. Ønsker om spesifikk dimensjonering bør framgå av forespørselen.

Hva bør jeg tenke på når det gjelder prosjektering av en rett trapp?

Gi en utførlig beskrivelse av bruksområde, plassering og mål for den rette trappen. Velg type repos, trinn og rekkverk. Sjekk om trappen må oppfylle krav til barnesikring. Finnes det rømningskrav? Tenk på om du trenger tilvalg som settetrinnlist, beskyttelsesbur eller port.

Lag gjerne en tegning som viser hvor eventuelle vegger, dører og vinduer er plassert. Vi hjelper deg gjerne med prosjekteringen din for rette trapper – bare kontakt oss.