SEKSJONSREKKVERK PROSJEKTERING

SEKSJONSREKKVERK PROSJEKTERING


Filtrering


Sidemontering

Stendere og feste ved sidemontering.

Her finnes en rekke ulike standardvarianter. For innfesting til betong brukes en stender med påsveiset festeplate. For innfesting til Flex-banene våre brukes en rekkverksstender uten innfestingsplate og kun gjennomgående hull. Til mesaninene våre trengs en forlenget rekkverksstender, og også disse finnes som standardvarer i en rekke ulike lengder


Toppmontage

Stendere og feste ved toppmontering.
Stenderen produseres med en innfestingsplate i bunnen


Klammer for håndløpere

Skjøten plasseres slik at den dekkes av håndløperklammeren.


Veggfeste

Veggfeste for innfesting av håndløper til vegg.


Sparkelist

Sparkelist til rekkverk med knelist. Høyde 130 mm. Leveres i 3 meters lengder. Inkl. boreskrue.


Skjøteplate

Skjøteplate til rustfri håndløper 42×1,5 mm.


Kapping av rekkverkshåndløpere

Egnede verktøy for lengdejustering av rustfrie rør.


Rekkverkshjørner

Vi tilbyr også rekkverkshjørner til seksjonsrekkverkene våre. Til seksjonsrekkverkene Knelist og Rundtstål lagerføres de. Vi tilbyr også løsninger med bøyelig håndløper.


Rekkverksfylling

Utfyllende informasjon om de ulike rekkverksfyllingene våre.

Til våre seksjonsrekkverk Knelist og Rundtstål finnes en rekke lagerførte formater.

Knelisten lages i rustfri ubehandlet utførelse ø 42 mm og festes med rustfri klemme.

Rekkverksfyllingen består av over- og underliggere i flattstål 25×8 mm. Rundtstål ø 11 mm. Maks. åpning 100 mm.

Som standard tilbyr vi en rekke ulike varianter av hullinndelinger i perforert plate.

Våre vanligste mønstre er:

  • ø 15, kvadratdeling c/c 40
  • 15×15, kvadratdeling c/c 40
  • ø 20, kvadratdeling c/c 50
  • 20×20, kvadratdeling c/c 50
  • ø 15, trekantdeling c/c 50
  • ø 20, trekantdeling c/c 60

Også andre varianter kan leveres.

Krenelert nett med standard masker 40×40 mm. Også masker på 30×30 mm kan tilbys.

Lamellglass 8 mm (4+4) inkl. folie. Finslipt kant rundt. Festes med klemmer til rekkverksstender.


Film montering seksjonsrekkverk


Håndløper

Som standard er håndløperen av rustfritt rør med dimensjonen Ø 42 mm. For håndløpere i tre er håndløperen ø 50 mm som standard.

Siden 2003 har vi brukt rustfri håndløpere i seksjonsrekkverkene våre.

Vi ser en rekke fordeler for kundene av dette, blant annet et penere produkt med en enda høyere kvalitetsfølelse. Sammen med den moderne produksjonsparken vår, bidrar den rustfri håndløperen også til svært raske leveringstider.

Mange års erfaring med en utprøvd metode og et gunstig forhold mellom anode og katode der resultatene ikke viser noen rustangrep, gjør at vi er helt sikre på at forholdet mellom varmforsinket og rustfritt ikke fører til korrosjon.


Hva bør jeg tenke på når det gjelder prosjektering av seksjonsrekkverk?

Vi hjelper deg gjerne med prosjekteringsarbeidet ditt. Detaljerte opplysninger trengs for å utarbeide en riktig tegning. Prøv å besvare følgende spørsmål:

  • Hvordan og hvor skal seksjonsrekkverket brukes?
  • Trengs det en eller flere porter?
  • Vil du ha belysning i seksjonsrekkverket?
  • Må rekkverket være barnesikkert? I så fall har vi rekkverk med rundtstål eller i plate, glass eller nett. Hvis det ikke er noen krav til barnesikkerhet, kan et industrielt rekkverk med knelist være et alternativ.

Tenk på at når høyden er mer enn 10 meter, kreves en rekkverkshøyde på 1,2 meter.