TERMINOLOGI GITTERRISTER

Her har vi samlet forklaringer av de ulike faguttrykkene som vanligvis brukes når vi snakker om gitterrister og deler som inngår.

TERMINOLOGI GITTERRISTER

Her har vi samlet forklaringer av de ulike faguttrykkene som vanligvis brukes når vi snakker om gitterrister og deler som inngår.


Gitterrist

Gitterrister produseres i en rekke forskjellige utførelser for svært varierte bruksområder. Her har vi samlet forklaringer av de ulike faguttrykkene som vanligvis brukes når vi snakker om gitterrister og deler som inngår.

Weland pressveiset gitterrist produseres etter motstandssveisemetoden. Under høyt trykk og med høy strømstyrke sammenføyes bærestålet med støttestålet. Denne produksjonsmetoden for pressveisede gitterrister gir en sveiseskjøt i hver forbindelse mellom bære- og støttestålet. Dette gir svært god materialfasthet, styrke og høy bæreevne for risten. Kantstålet sveises vinkelrett mot bærestålet på gitterristen. Gitterrister lages enten av varmforsinket stål eller av rustfritt stål.

Gitterrister av type A består av flattstål som klippes i lengder for både bærestålet og støttestålet. Det utstansede bærestålet legges sammen med støttestålet i et rutemønster, og risten utstyres med kantstål på to sider. Gitteret lages enten av stål, rustfritt stål eller aluminium. Vi har et stort utvalg av entrérister som er laget av gitterrist type A.

Bærestål/flattstål stilt på høykant. Bærestålet utgjør den bærende konstruksjonen i risten.

Stenger som rettvinklet binder sammen bærestålet. 
Støttestål i pressveiset gitterrist består av et rundtstål.
Støttestål i gitterrist type A lages av flattstål.

Flattstål som sveises vinkelrett mot bærestålendene og binder sammen disse.

I tannet utførelse er det vanligvis bærestålet som lages tannet.

C/C-målet mellom bære- hhv. støttestålet.

Det er bærestålets c/c-mål som beskrives først når maskevidder oppgis.

Ristlengde = bærestållengden 
Bærestålretningen markeres på tegningen. Ved målangivelse angis bærestålmålet som første mål, f.eks. 810 x 1000 mm. Dette målet beskrives som spennvidde for eksempel i belastningstabeller.

Ristbredde = støttestållengden
Ved målangivelse angis støttestållengden som andre mål, f.eks. 810 x 1000 mm.

Risthøyde = bærestålhøyden

Gitterristen kan lages med sammenfallende støttestål. Leveres mot pristillegg.

Kantstål som er høyere enn bærestålet og med den overskytende delen over risten

Kantstål som er høyere enn bærestålet og med den overskytende delen under risten.

Det ”stumme” målet på den åpningen som gitterristen skal ligge i.

Det åpne rommet som risten skal dekke. (Avstanden mellom oppleggets innerkanter)

Kalles også fri spennvidde.

Bredden på gitterristens opplegg bør være like bred som gitterristen er høy.

Dvs. at for en gitterist med høyde 50 mm, anbefaler vi en oppleggsbredde på 50 mm.

Gitterristens standardbredde er 1000 mm. For å oppnå det fulle utleggingsmålet kreves ofte en passbit. Passbiten kappes ved nærmeste bærestål.


Uttak

Et samlebegrep for alle typer skjæring og tilpassing. Se nedenfor.

Skjæring som utføres vinkelrett mot bære- og støttestålet.

Skjæring som ikke går vinkelrett mot bære- og støttestålet.

Pressveiset gitterrist: Den flaten som oppnås når overflaten beregnes på grunnlag av våre standardbredder på 500 og 1000 mm.

Gitterrist type A: Målene på gitterristen avrundes opp til nærmeste desimeter.

Gitterristens nettoflate inklusive eventuelt uttak.