GITTERRIST

Hos Weland finner du svenskproduserte gitterrister av høy kvalitet. Gitterrister av stål har mange bruksområder, mest til gangtrafikk og trafikk med kjøretøy.  

GITTERRIST

Hos Weland finner du svenskproduserte gitterrister av høy kvalitet. Gitterrister av stål har mange bruksområder, mest til gangtrafikk og trafikk med kjøretøy.  


Gitterrister for ulike miljøer

Gitterrister brukes i mange av Welands øvrige produkter, som mesaniner, rullestolramper, gangbaner, ramper, trapper og trappetrinn. Folk flest støter oftest på gitterrister i form av entrérister.

Weland fremstiller gitterrister i en rekke ulike maskevidder, materialer og overflatebehandlinger. Dette gjør det enkelt å finne riktig type gitterrist for ulike miljøer og bruksområder.

Noen ting du bør tenke på ved valg av gitterrist er hvordan og hvordan den skal brukes, bæreevne og belastning samt i hvilken grad den skal slippe gjenstander og lys gjennom. For å gjøre det enklere å velge riktig, har vi satt sammen en ordliste med alle begreper vi bruker for å beskrive gitterrister.

Kontakt oss for å få hjelp med prosjektering og bestilling av gitterrister.