PROSJEKTERING GITTERRISTER

Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med veiledning og råd ved prosjektering.

PROSJEKTERING GITTERRISTER

Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med veiledning og råd ved prosjektering.


Filtrering


Geometri

Gitterristen består av bærestål, støttestål og kantstål.

Ved all planlegging med pressveiset gitterrist bør man i størst mulig grad tilpasse utleggingen etter gitterets standardbredde (1000 mm) for å få det mest økonomiske alternativet.

Hvis gitterristen skal legges over flere opplegg, bør man velge et gitter med større dimensjoner. Man får vakrere mønster og færre skjøter.

For å unngå feillegging med bærestålet (ristens bærende konstruksjon) bør rister med kvadratiske mål unngås.


Maskevidder

Vi har et stort utvalg av ulike maskevidder for gitterrister. Når det gjelder maskevidden, er disse målene angitt i c/c. Det første målet er alltid c/c bærestål, og det andre målet er alltid c/c støttestål.

Betegnelse Maskevidde c/c
AxB (mm)
Bærestålstykkelse T (mm) Bærestålshøyde
C (mm)
B9 12 x 100 3 20, 25, 30, 35, 40
N4 17 x 50 2 20, 25, 30, 35, 40
N4 17 x 50 3 20, 25, 30, 35
N6 17 x 75 2 20, 25, 30
N9 17 x 100 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
D4 22 x 50 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
D4 22 x 50 4 30, 35, 40, 45, 50, 60
D4 22 x 50 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
D6 22 x 75 2 25
D6 22 x 75 3 20
F4 25 x 50 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
F4 25 x 50 4 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80
F4 25 x 50 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80
H3 34 x 37 2 20, 25, 30, 35, 40
H3 34 x 37 3 20, 25, 30, 35, 40 45, 50
H3 34 x 37 4 30, 35, 40 45, 50, 60, 70, 80
H3 34 x 37 5 20, 25, 30, 35, 40 45, 50, 60, 70, 80
H4 34 x 50 2 20, 25, 30, 35, 40
H4 34 x 50 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
H4 34 x 50 4 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80
H4 34 x 50 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80
H6 34 x 75 2 25, 30, 40
H6 34 x 75 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
H9 34 x 100 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
H9 34 x 100 4 30, 35, 40, 45, 50
H9 34 x 100 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
J9 41 x 100 3 20, 25, 30, 35
J9 41 x 100 4 30, 35, 40, 45, 50, 60
J9 41 x 100 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
I6 66 x 75 3 20, 25, 30
I4 68 x 50 2 20
I9 100 x 100 3 20, 25, 30
Betegnelse Maskevidde c/c
AxB (mm)
Bærestålstykkelse T (mm) Bærestålshøyde
C (mm)
N9-T 17 x 100 3 25, 30, 35, 40
H4-T 33 x 50 2 25
H4-T 33 x 50 3 25, 30, 35, 40, 45, 50
H4-T 33 x 50 4 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80
H4-T 33 x 50 5 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
F4-T 25 x 50 3 25, 30, 35, 40, 45, 50
F4-T 25 x 50 4 30, 35, 40, 45, 50, 60
F4-T 25 x 50 5 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
H9-T 33 x 100 3 25, 30, 35, 40, 45, 50
H9-T 33 x 100 4 30, 35, 40, 45, 50
H9-T 33 x 100 5 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
J9-T 41 x 100 3 25, 30, 35, 40, 45, 50
J9-T 41 x 100 4 30, 35, 40, 45, 50, 60
J9-T 41 x 100 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
HN9-T 35 x 100 3 25, 30, 35, 40, 45, 50
HN9-T 35 x 100 4 25, 30, 35, 40, 45, 50
JN9-T 41 x 100 3 25, 30, 35, 40
JN9-T 41 x 100 5 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
Betegnelse Maskevidde c/c
AxB (mm)
Bærestålstykkelse T (mm) Bærestålshøyde
C (mm)
A22x22 22 x 22 2 20, 25, 30, 40, 50
A33x11 33 x 11 2 20, 25, 30, 40, 50

Byggemål ved hele masker

I følgende tabell fremgår det hvilke byggemål risten kan fås i (hele masker).

Markerte mål angir standardbredder.

H gjelder
også Rf.
c/c 33
(mm)
H gjelder
også Rf.
c/c 34
(mm)
F

c/c 25
(mm)
D

c/c 22
(mm)
N

c/c 16
(mm)
N

c/c 17
(mm)
B

c/c 12
(mm)
I4 20/2

c/c 68
(mm)
J

c/c 41
(mm)
JN9-T

c/c 41
(mm)
HN9-T

c/c 35
(mm)
1000 1000 1000 1000 1000 1000 700 969 1000 1000 1000
966 962 973 972 982 983 685 898 957 955 961
933 927 949 950 966 965 672 830 914 915 926
900 893 923 928 >949 949 659 761 872 874 890
867 858 898 906 933 931 646 692 830 832 855
834 825 873 884 916 914 633 624 788 791 820
801 790 849 862 900 897 620 554 745 750 785
768 756 825 840 883 880 608 487 700 709 750
734 722 799 818 867 862 596 420 662 668 714
700 687 774 797 850 845 584 350 621 626 679
668 653 750 775 834 827 571 282 580 585 644
635 618 725 753 817 811 559 213 540 544 608
602 584 700 731 801 793 547 143 500 503 573
568 551 674 709 784 776 535 75 456 462 538
534 516 650 687 768 759 522 416 421 503
500 485 625 665 751 742 511 375 380 467
469 451 600 643 734 724 500 334 338 432
436 417 575 621 718 707 485 293 297 397
403 383 550 599 700 690 473 252 256 362
370 348 526 577 683 673 460 211 215 326
337 314 500 555 665 656 448 171 174 291
304 280 475 533 649 639 436 130 132 256
271 246 451 511 632 622 424 89 91 221
238 211 426 490 616 605 411 48 50 185
205 178 401 468 600 587 399 150
171 144 377 446 583 570 387 115
139 109 352 424 568 553 374 80
106 75 327 402 550 536 362 44
73 40 302 380 534 519 350
40 278 358 518 502 338
253 336 500 486 326
228 314 483 469 313
204 292 465 452 301
179 270 449 435 289
154 248 433 418 276
130 226 416 400 264
105 204 400 383 252
81 182 383 366 240
56 160 367 349 228
32 139 351 332 215
117 334 315 203
95 318 298 191
73 302 280 178
51 285 262 166
29 269 246 154
252 229 142
236 212 130
220 195 117
203 178 105
187 160 93
171 143 80
154 126 68
137 109 56
122 92 44
105 74 31
89 57 19
72 40
56 23
40

Åpningsområde

Med åpningsområde mener vi det frie målet som finnes i gitterristen. En opplysning som ofte oppgis når det er spørsmål om hvor mye lys som slipper gjennom.

Betegnelse Maskevidde Bærestål dim. Støttestål dim. Åpningsområde %
B9 12 x 100 3 6,5 68,9
N4 17 x 50 2 5 77,8
N4 17 x 50 3 6,5 68,7
N6 17 x 75 2 4 82,6
N9 17 x 100 3 5 77,3
D4 22 x 50 3 6,5 73,2
D4 22 x 50 4 6,5 68,6
D4 22 x 50 5 6,5 64,0
F4 25 x 50 3 6,5 74,7
F4 25 x 50 4 6,5 70,6
F4 25 x 50 5 6,5 66,5
H3 34 x 37 2 4 83,2
H3 34 x 37 3 4 80,2
H3 33 x 37 4 6,5 70,1
H3 33 x 37 5 6,5 67,0
H4 34 x 50 2 5 83,8
H4 33 x 50 3 5 80,7
H4 33 x 50 4 6,5 74,6
H4 33 x 50 5 6,5 71,5
H6 34 x 75 2 4 88,4
H6 34 x 75 3 5 83,7
H9 33 x 100 3 6,5 84,2
H9 33 x 100 4 6,5 81,1
H9 33 x 100 5 6,5 78,0
J9 41 x 100 3 6,5 86,0
J9 41 x 100 4 6,5 83,5
J9 41 x 100 5 6,5 81,0
I6 66 x 75 3 5 88,2
I9 100 x 100 3 6,5 90,2
Betegnelse Maskevidde Bærestål dim. Støttestål dim. Åpningsområde %
N9-T 16 x 100 3 5 77,3
H4-T 33 x 50 2 5 83,8
H4-T 33 x 50 3 5 80,7
H4-T 33 x 50 4 6,5 74,6
H4-T 33 x 50 5 6,5 71,5
F4-T 25 x 50 3 6,5 74,7
F4-T 25 x 50 4 6,5 70,6
F4-T 25 x 50 5 6,5 66,5
H9-T 33 x 100 3 6,5 84,2
H9-T 33 x 100 4 6,5 81,1
H9-T 33 x 100 5 6,5 78,0
J9-T 41 x 100 3 6,5 86,0
J9-T 41 x 100 4 6,5 83,5
J9-T 41 x 100 5 6,5 81,0
HN9-T 35 x 100 3 6,5 70,8
HN9-T 35 x 100 5 6,5 65,0
JN9-T 41 x 100 3 6,5 69,2
JN9-T 41 x 100 5 6,5 64,2
Betegnelse Maskevidde Bærestål dim. Støttestål dim. Åpningsområde %
A22x22 22 x 22 2 2 82,0
A33x11 33 x 11 2 2 76,0

Toleranser mål

Lengde- og breddemål

Produksjonen vår er basert på fastsatte toleranser for lengde- og breddemål. Toleransen er satt til +0/–4 mm.

Maks. lengde på støttestålets ender

Støttestålender kan ha et maks. utstikk på 2 mm.

Bærestålsbøyning

Ved fremstilling av gitterrist blir produktet naturlig konvekst. Maksimal bærestålsnedbøyning er 1/200 av spennvidden.

Støttestålsdeling

Produksjonen vår er basert på fastsatte toleranser for støttestålsdeling. Støttestålenes plassering følger gitt maskevidde med toleranser i henhold til skissen.


Innfesting

For innfesting av gitterrist tilbyr vi en rekke ulike festedetaljer. Både komplette festeklemmer med overdel, underdel, bolter og muttere, eventuelt overdel og festeskrue. Til gitterrister for tung anleggstrafikk tilbyr vi også innsveisede festeører i bunnen av gitterristens masker.


Oppmerking

Hver rist kan utstyres med en solid merkebrikke med tydelige tegn som henviser til utleggingstegningen, slik at monteringsarbeidet blir enklere. Brukes ofte i litt større prosjekter.


Overflatebehandling

Varmforsinking

Diagrammet viser gjennomsnittlig levetid for sinksjikt med ulike tykkelser i forskjellige miljøer.

Behandling av rustfritt

Rustfri gitterrist beises for å få en god overflatefinish.

Behandling av aluminium

Gitterrist av aluminium beises for å få en god overflatefinish.


Film montering innstøpningsrammer Z-profil


Kulekrav

I de tilfeller EU`s Maskindirektiv 14122-2 gjelder er det aktuelle miljø så skal valget av gitterrist gjøres i en risikovurdering.

Følgende krav gjelder:

Gitterrister på arbeidsplattformer eller gangbaner får ha max åpninger slik at en kule med diameter på 35 mm ikke kan falle igjennom.

Gitterrist over en arbeidsplass der mennesker arbeider, eller tilfeldig passasje, skal ha max åpninger slik at en kule med diameter på 35 mm ikke kan falle igjennom.

20mm

For å oppfylle kulekrav på 20 mm så tilbyr vi en mengde finmaskede varianter. Det vanligste valget for å oppfylle 20 mm kulekrav er N6. Men også B9, N9, D4, D6, HN9-T, A22x22 eller A33x11 oppfyller kravet om en økning på max 20 mm.

35 mm

Samtlige av våre gitterristtyper utenom de stormaskede rister oppfyller kulekravet på 35 mm. De vanligste og med priseffektive valgene for å klare dette kulekravet er enten H3 eller H6.

Uansett passerer ikke en 35 mm kule i noen av følgende maskevidder: B9, N4, N6, N9, D4, D6, F4, H3, H6, H9, HN9-T, A22x22 eller A33X11.


Belastningstabeller

Våre belastningstabeller finner du under dokumentasjon

Forutsetningene for belastningstabeller

Beregninger i henhold til Eurokode er gjort med et beregningsprogram. (NSAB)

Partialkoeffisient for last = 1,5

Tabellverdien angir karakteristiske laster for sikkerhetsklasse 2.

For sikkerhetsklasse 1: Multipliser verdien med 1,1.

For sikkerhetsklasse 3: Multipliser verdien med 0,91.

Husk!

Ved dimensjonering av rister for gangtrafikk bør man regne med jevnt fordelt last på 5 kN, selv om underlaget er beregnet med mindre last.

Materialkvalitet

Bærestang 2-3 mm: Fyk = 235 N/mm²

Bærestang 4-5 mm: Fyk = 355 N/mm²

Støttestål d=4–6,5 mm: Fyk = 235 N/mm²


Vekt gitterrister

Her har vi samlet informasjon om vekt for våre gangrister, kjørbare rister og gitterrister i helformat. Se dokumentasjon nedenfor.


Hva bør jeg tenke på når det gjelder prosjektering for gitterrist?

Avklar om gitterristen skal brukes som gangrist eller til kjøretøytrafikk. Trengs en ekstra høy sklisikring? Tenk på hvilken maskevidde som passer best til det planlagte bruksområdet.

Ikke glem å bestille festedetaljer hvis gitterristen skal forankres. Vil du behøve innstøpningsrammer?

Vi hjelper deg gjerne med prosjekteringen din for gitterrist – bare kontakt oss.


Dokumentasjon

Vekt gitterrister