Ute- og trafikkmiljø

Vi har utviklet et eget standardsortiment med vedlikeholdsfrie uteprodukter av aluminium, som i mange tilfeller har blitt normgivende. Vi utgår i fra et antall smarte standardmoduler som er så fleksible at de kan kombineres til et stort antall tilpassninger, som blandt annet miljøhus, leskur og sykkelparkering.

Ute- og trafikkmiljø

Vi har utviklet et eget standardsortiment med vedlikeholdsfrie uteprodukter av aluminium, som i mange tilfeller har blitt normgivende. Vi utgår i fra et antall smarte standardmoduler som er så fleksible at de kan kombineres til et stort antall tilpassninger, som blandt annet miljøhus, leskur og sykkelparkering.


Din ekspert på ute- og trafikkmiljø

For å kunne tilby kollektivtrafikken store og funksjonelle leskur, gatemøbler, sykkelparkeringer med mer, har vi bygd opp en moderne og resurseffektiv fabrikk i Alvesta i Sverige.

Vårt materialvalg skaper en hard og tydelig overflate, som gjør det lett å fjerne grov smuss med høytrykkspyler. Desuten er aluminium både gjennvinningsbart og miljøvennelig, det ruster aldri. De lakkfarger vi bruker er uv-bestandige og holder seg fine år etter år. Vårt 365-konsept kan love deg nesten helt vedlikeholdsfrie produkter med ekstrem lang holdbarhet, som tåler å stå ute hele året i alle typer klima.