MERKEBRIKKEPRESSE

Weland Merkebrikkepresse er egenkonstruert og -produsert. Maskinen er svært fleksibel og lett å håndtere.

MERKEBRIKKEPRESSE

Weland Merkebrikkepresse er egenkonstruert og -produsert. Maskinen er svært fleksibel og lett å håndtere.


Merkebrikkepresse

Fleksibel og brukervennlig datastyrt merkebrikkepresse. Lager dyptpregede merkebrikker på ulike metallbånd. Merkebrikkepressen kontrolleres av en datamaskin som dels tar seg av kommunikasjonen mellom operatøren og pressen, og dels styrer motor og luftsylindre slik at sluttresultatet blir en merkebrikke. Informasjonen som skal stå på brikkene, kan enten skrives inn manuelt via tastaturet eller lastes inn via et USB-minne, eller man kan koble maskinen til et nettverk.

Pressen leveres som standard med en brikkeoppsamler. Merkebrikker kan utføres med valgfritt antall tegn (maks. 40 tegn). Lengden på brikkene varierer med antall tegn. Hulltaking kan skje i valgfri ende, alternativt i begge endene. Automatisk telling av løpenummer er mulig for hver brikke.

For drift kreves:
Matespenning 220 V, 50/60 Hz
Trykkluft min. 6 at.


Dokumentasjon

Program for merkebrikkepresse