SPIRALTRAPPER PROSJEKTERING

Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med veiledning og råd ved prosjektering. Ved bestilling lages det en egen tegning for den enkelte spiraltrappen, og tegningen sendes til kunden for godkjenning før produksjon.

SPIRALTRAPPER PROSJEKTERING

Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med veiledning og råd ved prosjektering. Ved bestilling lages det en egen tegning for den enkelte spiraltrappen, og tegningen sendes til kunden for godkjenning før produksjon.


Filtrering

Rekkverksfylling

Utfyllende informasjon om de ulike rekkverksfyllingene våre.

Én U-stender per trinn, festes til utsiden av trappetrinnets gavl.

En enklere type barnesikkert rekkverk med en bøyle sveiset til U-stender. Ingen åpninger i rekkverket er større enn 100 mm.

Rekkverksfyllingen består av over- og underliggere i flattstål 25×8 mm. Rundtstål ø 11 mm. Maks. åpning 100 mm.

1–4 stk. knelister av flattstål 50×3 mm. En knelist kan med fordel brukes på høye industritrapper.

Som standard tilbyr vi en rekke ulike varianter av hullinndelinger i perforert plate.

Våre vanligste mønstre er:

  • ø 15, kvadratdeling c/c 40
  • 15×15, kvadratdeling c/c 40
  • ø 20, kvadratdeling c/c 50
  • 20×20, kvadratdeling c/c 50
  • ø 15, trekantdeling c/c 50
  • ø 20, trekantdeling c/c 60

Også andre varianter kan leveres.

Krenelert nett med standard masker 40×40 mm. Også masker på 30×30 mm kan tilbys.

8 mm herdet lamellglass i kassetter.


Høyde på rekkverk

Rekkverkshøyden er 1100 mm ved forkanten av trinnene. Ekstra håndløper plasseres på valgfri høyde innenfor stenderne, f.eks. 900 mm. Høyden på rekkverket på reposet er som standard 1100 mm.


Belastning Rekkverk

Rekkverket er dimensjonert for å tåle en belastning på 1,0 kN/m håndløper.


Barnesikkerhet

Med barnesikkerhet menes at ingen åpninger i trappen må være større enn 100 mm opp til 800 mm rekkverkshøyde.


Håndløper

Som standard er håndløperen av rustfritt rør med dimensjonen Ø 42 mm. For håndløpere i tre er håndløperen ø 50 mm som standard.

Siden 2003 har vi brukt rustfri håndløpere i spiraltrappene våre.

Vi ser en rekke fordeler for kundene av dette, blant annet et penere produkt med en enda høyere kvalitetsfølelse. Sammen med den moderne produksjonsparken vår, bidrar den rustfri håndløperen også til svært raske leveringstider.

Mange års erfaring med en utprøvd metode og et gunstig forhold mellom anode og katode der resultatene ikke viser noen rustangrep, gjør at vi er helt sikre på at forholdet mellom varmforsinket og rustfritt ikke fører til korrosjon.


Trappetrinn

Utfyllende informasjon om de ulike trinnalternativene våre.

Steg av gitterrist med maskevidde 33×50 mm. Leveres i varmforsinket utførelse.

Hvis tettere maskevidde ønskes, anbefales 17 x 75 mm.

Trinn av tåremønstret dørkplate, dvs. tåreplate, leveres i varmforsinket utførelse.

Trappetrinn av hullrist i varmgalvanisert utførelse og et bra alternativ til gitterrist om en tettere overflate på trinnene ønskes. Perforert mønster Ø 10 mm med triangulær inndeling 30 mm. Halvparten av hullene har kanten vendt oppover for best smussfjerning.

Trappetrinn av grå betong. Tykkelse 50 mm. Leveres med finbørstet trinnoverflate, øvrige sider er glattstøpte. Grovbørstet trinnoverflate hvis trappen er plassert utendørs. Betongen hviler på et underlag av plateprofiler.

Trappetrinn av Terrazzo-betong. Tykkelse 40 mm. Leveres med finbørstet trinnoverflate, øvrige sider er glattstøpte. Betongen hviler på et underlag av plateprofiler. Trinntypen egner seg ikke for utendørs bruk. Fargen 1-171 er en kontrastfarge som brukes til kontrastmarkeringer.

Trappetrinn utformet som en plateskuff for legging av fliser. Standarddybde på plateskuffen er 27 mm.

For trappetrinn som skal belegges med en matte, leveres et platetrinn som er tilpasset matter. Ved matter som ikke kan brettes over forkanten, bør trappeneser brukes.

Trinnoverflate av tresorten ask med massivt lamellimt tre, 30 mm. Som standard hardlakkert overflatebehandling.

Trinnoverflate av tresorten bjørk med massivt lamellimt tre, 30 mm. Som standard hardlakkert overflatebehandling.

Trinnoverflate av tresorten bøk med massivt lamellimt tre, 30 mm. Som standard hardlakkert overflatebehandling.

Trinnoverflate av tresorten eik med massivt lamellimt tre, 30 mm. Som standard hardlakkert overflatebehandling.


Belastning på trinn

Trinnene er dimensjonert for en jevnt fordelt last på 5,0 kN/m² eller en punktlast på 5,0 kN


Trapperadius

Trapperadiusen er målet fra midten av trappen til ytterkanten på håndløperen. Weland produserer spiraltrapper med radius fra 600 til 1500 mm. Innen dette intervallet finnes standardradier i hele desimeter.


Trinnhøyde

Trinnhøyden velges med hensyn til den gitte høyden mellom på- og avstigning. Passende radius og antall trinn per runde bestemmer deretter trinnhøyden.

Trinnhøyden bør ligge mellom 160 og 220 mm. Jo mindre trinnhøyde du velger, desto dypere må trinnet være. Normal trinnhøyde ligger rundt 170 til 180 mm.

Formelen for trinnhøyde er 2 x h + B = 580–640.


Antall trinn per runde

Trinnmalen til høyre hjelper deg å planlegge trappeløsningen og fastsette antall trinn per runde. Tabellen nedenfor viser trinndybde i ganglinjen for de respektive radiene og egnede trinnhøyder. Trinnmalene kan du finne nederst på denne siden, eller du kan klikke her for å komme direkte til trinnmalen vår.

Radie trinn/runde Trinndybde i ganglinje Riktig trinnhøyde
600/14 126 200-220
600/15 117 200-220
600/16 110 200-220
700/15 159 200-220
700/16 149 200-220
700/17 140 200-220
700/18 132 200-220
800/16 188 180-210
800/17 177 180-210
800/18 167 190-220
800/19 158 190-220
800/20 151 190-220
900/16 228 175-200
900/17 214 175-200
900/18 202 175-200
900/19 192 180-210
900/20 182 180-210
900/21 173 180-210
1000/16* 267 165-185
1000/17 251 165-185
1000/18 237 165-185
1000/19 225 175-200
1000/20 213 175-200
1000/21 203 180-210
1000/22 194 180-210
1000/23 185 180-210
1100/18* 272 165-180
1100/19 258 165-180
1100/20 245 165-190
1100/21 233 170-200
1100/22 222 170-200
1100/23 213 170-200
1100/24 204 170-200
1200/17 325 155-190
1200/18 307 155-190
1200/19 291 155-190
1200/20* 276 155-190
1200/21 263 155-190
1200/22 251 160-200
1200/23 240 170-200
1200/24 230 170-200
1300/18 342 155-180
1300/19 324 155-180
1300/20 308 155-180
1300/21 293 155-180
1300/22* 279 155-190
1300/23 267 155-190
1300/24 256 155-190
1400/20 339 155-180
1400/21 323 155-180
1400/22 308 155-190
1400/23 295 155-190
1400/24* 282 155-190
1400/25 271 155-190
1400/26 160 155-190
1500/22 337 150-180
1500/23 322 150-180
1500/24* 308 150-180
1500/25 296 155-180
1500/26 285 155-180
1500/27 274 155-180
1500/28 264 155-180

* = Trapper som bør tilstrebes


Høyre- eller venstresvingt trapp

Weland spiraltrapper produseres høyre- eller venstresvingt. Med høyresvingt trapp menes at den svinger til høyre ved oppstigning (sentrumsrøret er til høyre ved oppstigning).


Fri høyde

Den frie høyden i trappen kan ikke være under 2000 mm. Høyden måles mellom to punkter som ligger rett under hverandre.

Mål fra overkanten av det nederste trinnets forkant til underkanten av reposets (trinnets) bakkant.


Avstand til vegg og trinndybde

Spiraltrappens ytterradius må være minst 50 mm fra vegg. Trinndybden beregnes i en tenkt ganglinje på 250 mm fra radien.


Staging

Spiraltrappen må stages for hver runde (2,5 til 3 meters høyde). Dette kan skje gjennom avstigningsreposets innfesting. Hvis trappen ikke har avstigningsrepos på hver runde, skjer staging mellom trappens trinn og vegg med passende stag.


Innfesting av reposer

Bruk egnet skruetype med hensyn til materialet ved innfestingspunktene.


Innfesting av bunnplate

Bruk egnet skruetype for det aktuelle materialet ved innfestingspunktene.

Ved innfestning til spiraltrapper der det ikke er en eksisterende plate, må det støpes en sokkel. Denne må dimensjoneres med hensyn til vindkraft med mer.

Generelt er det slik at bunnplatens avstand til veggen må være minst trappens radius pluss 50 mm.


Brannklasse R30

Vi tilbyr også spiraltrapper av brannteknisk klasse R30. Ønsker om spesifikk dimensjonering bør framgå av forespørselen.


Hva bør jeg tenke på når det gjelder prosjektering av en spiraltrapp?

Gi en utførlig beskrivelse av bruksområde, plassering og mål for spiraltrappen. Velg type repos, trinn og rekkverk. Sjekk om spiraltrappen må oppfylle krav til barnesikring.

Mål opp radius for spiraltrappen og angi dimensjoner for eventuelle dekkeåpninger. Tenk også på om trappen må være barnesikker og om noe ekstrautstyr er nødvendig.

Lag gjerne en tegning som viser hvor eventuelle vegger, dører og vinduer er plassert. Vi hjelper deg gjerne med prosjekteringen din for spiraltrapp – bare kontakt oss.