PROSJEKTERING OG DIMENSJONERING

Som din naturlige samarbeidspartner støtter vi dere igjennom hele eller deler av deres prosjekt.

PROSJEKTERING OG DIMENSJONERING

Som din naturlige samarbeidspartner støtter vi dere igjennom hele eller deler av deres prosjekt.


For å gjøre det enkelt for deg som er kunde hos oss, har vi samlet informasjonen du trenger for å gjøre byggeprosjektet ditt på en så smidig måte som mulig.  Vi hjelper gjerne til med bestillingsskjema, konstruksjonshjelp og annet du kan komme til å trenge. Kontakt oss, så hjelper vi deg videre.

Prosjektering

Vi bistår dere med mange års erfaring når det gjelder materialvalg og andre nødvendige detaljer for ønsket funksjonalitet.

Spiraltrapper | Rette trapper | Repos | Trappetrinn | Universalrekkverk | Seksjonsrekkverk | Rullestolramper | Gitterrist | Mesaniner | Pallereol | Gjerde

BIM

Ved bruk av BIM-Objekt skaper vi en mulighet for visualisering og dokumentering fra ide til ferdig produkt.

Dokumentasjon

Benytt deg av den tekniske dokumentasjonen vi har. Cad- / stp-filer, sertifikat, kataloger og brosjyrer.

Ofte stilte spørsmål

For å gjøre det enkelt for deg, har vi samlet svarene på spørsmålene vi oftest får på ett sted.

Montering

Få tilgang til våre monteringsanvisninger, konstruksjonshjelp, montasjefilmer og Welands IFC-modeller – et interaktivt monteringshjelpemiddel. 

Våre monteringsanvisninger
Våre montasjefilmer

Byggevaredeklarasjon

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen, BVD, er en sammenslutning av de største byggherrer og eiendomseiere i Sverige. De har tatt frem en standard for miljøvurdering av byggevarer.

BVD har vurdert Weland sine spiraltrapper, rette trapper, ramper, rekkverk og gitterrister. Vurderingen er publisert i BVD sin database.

SundaHus

Sundahus er et privat konsulentfirma som utfører miljøvurdering av byggevarer ut i fra byggevaredeklarasjon. I da er SundaHus en ledende aktør på område beviste materiale valg.

Mesteparten av Weland sine produkter er vurdert av SundaHus og er oppført i deres database.

BASTA

Hensikten med BASTA er å fremskynde utfasingen av farlig stoffer i byggevarer. Ved å bruke produkter som klarer kriteriene unngås de farlige stoffende.

Weland har registrert spiraltrapper, rette trapper, ramper, rekkverk og gitterrister i BASTA.

EPD

En miljøvaredeklarasjon for et byggeprodukt (EPD) beskriver produktenes miljøpåvirkning gjennom hele produktets levetid. Disse dataene benyttes for en livssyklusanalyse (LCA) for bygninger. Forkortelsen EPD kommer fra det engelske begrepet for miljøvaredeklarasjon – environmental product declaration.

Hos Weland har vi ved hjelp av en uavhengig tredjepart EPD-sertifikat på våre varmforsinkede stålprodukter, slik som gitterrister, ramper, rekkverk og trapper.