LETTRIST

Lettrist benyttes til alle typer industrigulv, mesaniner, gangbaner med mer. Lettristene klarer spennvidde opp til 2 meter.

LETTRIST

Lettrist benyttes til alle typer industrigulv, mesaniner, gangbaner med mer. Lettristene klarer spennvidde opp til 2 meter.


Lettrister brukes til alle typer industrigulv, mesaniner, gangbaner osv. Lettrister tåler spennvidder på opptil 2 meter, med mulighet for større åpninger i bjelkelaget og raskere montering som resultat. Ved montering skrus lettristen til underlagsmaterialet. Mer informasjon om belastning for lettrister.

Profiler Lettrist

Lettrist produseres i 4 forskjellige profileringer og 3 forskjellige bredder. Vi kan levere lettrist i forskjellige lengder opptil 6000 mm.  

Lettrister består av profiler i ulike bredder. Det ønskede samlede breddemålet oppnås ved å legge forskjellige bredder ved siden av hverandre. Høyden på lettristen er alltid 50 mm.


Risttyper, lettrist

Lettrist produseres i 4 ulike mønstre med unike egenskaper og bruksområder.

Egenskaper: Denne risttypen har et preget mønster som gir god sklisikkerhet.

Bruksområde: Overalt der man vil ha et tett gulv. Fordi risten er tett, er det mulig å legge lydisolasjon i eller under risten. Lengden 6000 mm er lagerført.

Profiler fås i breddene 200, 250 og 300 mm.

Egenskaper: Er i prinsippet en tett lettrist som kompletteres med utstansede ovale hull på 15×69 mm for å slippe gjennom lys, skitt og væske.

Bruksområde: Når man vil ha et relativt slett gulv som likevel slipper gjennom smuss og væsker. Praktisk når f.eks. utstyr på hjul skal trilles over gulvet. Lengden 6000 mm er lagerført.

Profiler fås i breddene 200, 250 og 300 mm.

Egenskaper: Er i likhet med LDH en risttype som i stor grad slipper gjennom smuss og væsker. Den taggete oversiden gir ekstremt god sklisikkerhet.

Bruksområde: På steder med høye krav til sklisikkerhet. Lengden 6000 mm er lagerført.

Profiler fås i breddene 200, 250 og 300 mm.

Egenskaper: Svært god sklisikkerhet, men slipper ikke gjennom like mye som LDS. Denne risttypen har mindre åpninger (hull Ø 10 mm samt 4 mm dreneringshull) og gir dermed bedre sikring mot at gjenstander faller gjennom åpningene.

Bruksområde: Der det stilles store krav til sklisikring og at gjenstander ikke skal falle gjennom åpningene. Lengden 6000 mm er lagerført.

Profiler fås i breddene 200, 250 og 300 mm.


Tilvalg lettrister

Som ekstrautstyr finnes en rekke ulike detaljer som forenkler monteringen og bruken av lettristen.

Sparkelist LK140 er en spesialprofil, som plasseres ved alle åpninger og alle ytterkanter av risten. Festes til lettristen med skrue.

Det finnes ytter- og innerhjørner i 90º vinkel til sparkelister.

Profil LU43 brukes som forsterkning, ristkant og avslutningsprofil ved langsgående kapping av risten.


Overflatebehandling

Lettrister leveres som standard varmforsinkete iht. NS-EN ISO 1461. For mer informasjon besøk vår side overflatebehandlingsside.

Varmforsinket


Galleri

Dokumentasjon

Belastningstabeller, lettrist


Monteringsanvisning lettrist