MESANINER PROSJEKTERING

Vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om dimensjonering, tegning eller prosjektering av mesaninen.

MESANINER PROSJEKTERING

Vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om dimensjonering, tegning eller prosjektering av mesaninen.


Filtrering


Prosjektering

Her har vi samlet informasjon som kan være til nytte i forbindelse med forespørsel og bestilling.

Det letter arbeidet om du som kunde kan gi oss en enklere skisse med mål og dimensjoner som beskriver ønsket utførelse. Skissen av mesaninen bør vise hvor støttebein kan plasseres, hvilke sider som trenger rekkverk, og om det er behov for en port når noe skal løftes opp og inn på mesaninen. Eventuelle punktlaster må oppgis, f.eks. tunge objekter på støtteben som gir en høy belastning på en liten overflate.

 • Hva skal mesaninen dimensjoneres for? Gangtrafikk, lagerareal, kontor m.m.
 • Vil det bli brukt jekketralle?
 • I hva slags miljø skal mesaninen stå? Innendørs eller utendørs?
 • Er mesaninen frittstående?
 • Hvilke sider skal stå inntil en vegg? Kan mesaninen forankres med stag i veggen?
 • Hvor kan eventuelle krysstag plasseres?
 • Høydemål, enten til underkant eller overkant av mesaninen?
 • Hvilken type gulv? Gitterrist, gulvsponplate eller lettrist?
 • Hvilken type rekkverk? Vi tilbyr en rekke ulike varianter.
 • Trengs det en port når noe skal løftes opp og inn på mesaninen? Vi har løsninger for dette også.
 • Ønskes en trappe opp til mesaninen?

Montering

Weland leverer materialer i henhold til tegningen, og monteringen utføres av kunden i henhold til anvisningene. Alternativt kan Weland anbefale montører. Alle deler og komponenter skrus sammen ved montering. Det er ikke nødvendig med sveising ved montering.


Hva bør jeg tenke på når det gjelder prosjektering av mesanin?

Definer hvor og hvordan mesaninen skal brukes. Eksempelvis kan dette være til gangtrafikk, som lagerareal, på et kontor, innendørs eller utendørs. Hvilke belastningskrav finnes?

Sjekk høydemålene til underkanten eller overkanten av mesaninen, og sørg for at fri høyde under mesaninen oppfyller kravene dine. Du må også sjekke eventuelle barnesikringskrav.

Flere spørsmål å tenke på: Hvilke sider skal festes til vegg? Hvor kan eventuelle krysstag plasseres? Vil jekketralle bli brukt? Trengs det rekkverk eller en port når noe skal løftes opp og inn på mesaninen?

Vi hjelper deg gjerne med prosjekteringen din for mesanin – bare kontakt oss.