MERKEBRIKKER

For kunder som trenger merkebrikker, men ikke så mange at de vil ha en egen merkebrikkepresse, kan vi levere merkebrikker i større eller mindre serier i ønsket utførelse.

MERKEBRIKKER

For kunder som trenger merkebrikker, men ikke så mange at de vil ha en egen merkebrikkepresse, kan vi levere merkebrikker i større eller mindre serier i ønsket utførelse.


Weland dyptpregede merkebrikker kan produseres i varmforsinkete stålplater eller rustfritt materiale.

Brikker med to rader

Brikkene kan utføres med valgfritt antall tegn (bokstaver og tall) i to rader, opptil 40 tegn. Bredden på brikkene er ca. 30 mm, og lengden varierer med antall tegn. Hulltaking kan utføres i henhold til ønske i den ene eller begge endene. Automatisk telling av løpenummer kan også utføres.

På grunn av dyppregingen er brikkene lette å lese også etter f.eks. varmforsinking, sandblåsing og maling. Brikker som produseres av ikke-rustende materiale, er alltid lette å lese, også i skittent og aggressivt miljø.

Brikker med én rad i rustfritt

Brikken festes med skrue, plastbuntebånd eller med rustfrie buntebånd. Nummerserier kan lages og leveres på taperemser.


Dokumentasjon

Program for merkebrikkepresse