Kulturell virksomhet

Uansett hva som er virksomhetens formål, har Weland produkter som gjør det enklere å vedlikeholde eiendommer og tilpasse lokaler. I tillegg har vi en egen avdeling for golf.

Kulturell virksomhet

Uansett hva som er virksomhetens formål, har Weland produkter som gjør det enklere å vedlikeholde eiendommer og tilpasse lokaler. I tillegg har vi en egen avdeling for golf.


Kultur- og fritidsanlegg stiller store krav til formålstjenlige lokaler og miljøer. Welands produkter gir et stort kreativt spillerom og slitesterke miljøer.

Tilpasset offentlige områder 

Mattene våre er spesielt egnede for offentlige miljøer der mange mennesker kommer utenfra. Produktene våre bidrar også til økt tilgjengelighet, blant annet tilbyr vi ulike ramper. Welands produkter kan enkelt tilpasses ulike typer eiendommer. Produktene våre passer bra innen idretten, og vi har en egen avdeling for golf.