BIM

Som leverandør synes vi det er viktig å kunne stille moderne og enkle verktøy til disposisjon for våre designere og arkitekter, for en mer effektiv og bærekraftig byggeprosess. Med BIM-objekter tilbyr vi en effektiv løsning som gjør en helt digitalisert informasjonskanal mulig.

BIM

Som leverandør synes vi det er viktig å kunne stille moderne og enkle verktøy til disposisjon for våre designere og arkitekter, for en mer effektiv og bærekraftig byggeprosess. Med BIM-objekter tilbyr vi en effektiv løsning som gjør en helt digitalisert informasjonskanal mulig.


Våre BIM-objekter

BIM-objekter skaper en direktekobling mellom produkter og foreskrivende ledd innen byggebransjen. Gjennom deres evne til å visualisere og dokumentere produkter muliggjør BIM en helhetsløsning fra idé til ferdig produkt. For mer informasjon om våre BIM-objekter, kontakt oss.