RØRLASERSKJÆRING

Weland utfører rørlaserskjæring i de fleste formater og dimensjoner. En maskinpark som stadig oppdateres, mangeårig kunnskap samt stor fleksibilitet gjør oss til en ledende aktør innen rørlaserskjæring.

Rørlaserskjæring brukes til å skjære rør med stor presisjon. Det er en rask og kostnadseffektiv metode som er uovertruffen for kompleks bearbeiding av rør.

RØRLASERSKJÆRING

Weland utfører rørlaserskjæring i de fleste formater og dimensjoner. En maskinpark som stadig oppdateres, mangeårig kunnskap samt stor fleksibilitet gjør oss til en ledende aktør innen rørlaserskjæring.

Rørlaserskjæring brukes til å skjære rør med stor presisjon. Det er en rask og kostnadseffektiv metode som er uovertruffen for kompleks bearbeiding av rør.

Stor produksjonskapasitet

Vi har et 20-talls maskiner for rørlaserskjæring med ulike egenskaper, slik som gjenging og fugebearbeiding. I vår stadig voksende maskinpark har vi mulighet til å skjære alt fra mindre rørdimensjoner til rør opptil 508 mm i diameter. Her finnes maskiner med både fast og bevegelig skjærehode. De fleste kjøres med fiberlaser, noe som gir et lavere energiforbruk. Allerede når detaljene laserskjæres kan de forberedes med tapper og hull i materialet, noe som gir perfekt tilpasning før sveisingen.

Rørlaserskjæring med fast skjærehode

Skjæring med fast skjærehode er den tradisjonelle metoden for å laserskjære i rør. Skjærehodet er fast og alltid vendt mot sentrum av røret.

På KKR-profiler blir snittflatene vinkelrette mot de plane flatene. Skjæring av utsparinger og kapping av materialet skjer med stor presisjon og raskhet. Å skjære med fast skjærehode gir et utmerket resultat med høy kvalitet for både små og store serier.

Rørlaserskjæring med bevegelig skjærehode

Rørlaserskjæring med fast skjærehode er den tradisjonelle metoden å skjære i rør.

Automatisk skjæring med et bevegelig skjærehode gjør det mulig å skjære i 3D. Flere operasjoner utføres i samme maskin, hvilket gir en raskere og mer effektiv prosess. Fugebearbeiding for sveising kan skjæres uten etterbehandling. Forsenkninger kan skjæres i samme moment som hulltakingen. Vi har også rørlasermaskiner for gjenging i maskin.

Rørskjøter mot buede flater kan skjæres med stor presisjon. Passformen blir suveren når overflatene skal tilpasses til hverandre. Også vinklede tilkoblinger og rør i forskjellige dimensjoner kan skjæres. Vi har stor kapasitet med automatisk fremmating av materiale, også i grove dimensjoner.

Jumbo rørlaserskjæring

Vi har også Jumbo Adige-maskiner som kan håndtere svært store og grove profiler. De har kapasitet til å skjære rør opptil ø 508 mm. Dette åpner for helt nye produksjonsmuligheter i det grove segmentet, som stålbyggebransjen. I tillegg til runde og firkantede profiler kan vi også skjære i ovale, halvt flate ovale og elliptiske profiler samt valsede stålbjelker.

Tappskjæring

Allerede når detaljene laserskjæres, kan delene forberedes med tapper og hull i godset. Disse tappene og hullene gir perfekt tilpasning før sveisingen. Ingen innmating av delene er nødvendig. Tappskjæring gjør det enklere å montere og sammenføye delene, og du får et nøyaktig sammenføyd produkt. I tillegg er det en kostnadseffektiv metode.

Kapasitet

Dokumentasjon

Platebearbeiding

Dokumentasjon

Platebearbeiding