PLASMASKJÆRING

For det middels grove platesegmentet tilbyr vi plasmaskjæring. Maskinen vår skjærer imponerende raskt og med høy presisjon.

PLASMASKJÆRING

For det middels grove platesegmentet tilbyr vi plasmaskjæring. Maskinen vår skjærer imponerende raskt og med høy presisjon.


Plasmaskjæring

For skjæring i middels grove platedimensjoner er plasmaskjæring et godt alternativ. Maskinen håndterer tykkelser opptil 40 mm.

Maskinen skjærer med høy presisjon og imponerende raskhet. Doble skjærehoder og doble bord for opplegging av plater gir svært stor kapasitet.Alternativet til plasmaskjæring er gasskjæring, og valget mellom de to produksjonsmetodene avgjøres av tykkelse og nødvendige toleranser.

Kapasitet

Dokumentasjon

Platebearbeiding