SKJÆRENDE BEARBEIDING

I maskinene våre for bearbeiding utfører vi med stor presisjon blant annet boring, brotsjing og gjenging.

SKJÆRENDE BEARBEIDING

I maskinene våre for bearbeiding utfører vi med stor presisjon blant annet boring, brotsjing og gjenging.


Skjærende bearbeiding

Hvis presisjonen i laserskårne hull ikke er tilstrekkelig, utfører vi brotsjing eller annen bearbeiding for å oppnå riktig toleranse. Laserskårne hull kan normalt gjenges direkte, uten annen forbehandling. Horisontal bearbeiding med bordrotering gjør det mulig å bearbeide fra tre sider i én oppspenning.

Vi har et 20-talls maskiner av merket Mazak for skjærende bearbeiding, bl.a. HCN 5000 med Palletech. Samtlige maskiner har ulike egenskaper som gjør oss i stand til å tilpasse oss skiftende behov i markedet.

Robotcelle

Vår fleksible bearbeidingscelle gir muligheten til raske justeringer.

Boring og fresing med korte syklustider gir svært mange detaljbytter. Dette er på mange måter et kostbart og lite ergonomisk arbeid som krever konstant tilstedeværelse ved maskinen for at produksjonen skal bli effektiv. Det har blitt utarbeidet et konsept i form av en bearbeidingscelle med stor fleksibilitet og mulighet for raske justeringer. Cellen består av en horisontal fleroperasjonsmaskin.

Robotcellen inneholder lange båndtransportører som gjør det mulig å bufre for ubemannet kjøring. I cellen er det mulighet for å laste ut ferdige detaljer på tre pallplasser.

Kapasitet

Dokumentasjon

Platebearbeiding