KONSTRUKSJON

All programmering av lasermaskinene utføres på vårt tegnekontor, der personalet har mange års erfaring med laserprogrammering.

KONSTRUKTSJON

All programmering av lasermaskinene utføres på vårt tegnekontor, der personalet har mange års erfaring med laserprogrammering.


Konstruksjon

Tegnekontoret vårt arbeider med det siste innen CAD-utstyr, der vi først og fremst bruker SolidWorks. Vi kan hjelpe til med utarbeiding av tegninger eller motta ferdige tegninger fra deg sammen med en dwg- eller stp-fil. All programmering av lasermaskinene utføres på vårt tegnekontor, der personalet har mange års erfaring med laserprogrammering. Dette gjør at vi for tiden programmerer i snitt ca. 50 nye detaljer hver dag, året rundt. Her utfører vi også våre egne produkttilpassinger samt klargjør artiklene med materiale og regner ut skjæretider

Tapping

Allerede når detaljene laserskjæres, kan delene forberedes med tapper, gjæringer, utsparinger og hull i godset. Dette gir perfekt tilpasning før sveisingen, uten behov for dyre fiksturer. Tappskjæring letter montering og sammenføyning av delene. Du får et nøyaktig sammenføyd produkt.

Tappskjæring kan gjøres ved både planlaserskjæring og rørlaserskjæring.

Minimering av spill

Vi jobber hardt for å utnytte platene maksimalt, altså få så lite spill/avfall som mulig. Welands mål er alltid å være i forkant med tanke på ny teknologi, og det gjelder også vår programvare. Vi har avanserte systemer for overvåking/rapportering av materialforbruk. I dette systemet kan vi enkelt følge nøyaktig med på hvor langt en skjæreplan har kommet samt se hvilken detalj som skjæres. All rapportering av materiale skjer automatisk, og dette medfører at vår materialsaldo alltid er oppdatert, og at vi enkelt kan overvåke hvor mye avfall det blir.

Alle ledd i produksjonskjeden gjennomgår nøye kontroll, og vi arbeider i henhold til kvalitetssystemet ISO 9001. Vi er også miljøsertifiserte i henhold til ISO 14001.