BÆREKRAFT HOS WELAND

Å jobbe med bærekraft er ikke noe nytt for oss hos Weland. Vi har alltid ligget i forkant når det gjelder å ta vare på ressurser og å oppfylle kundenes forventninger. I produksjonen vår forbedrer vi hele tiden effektiviteten for å påvirke naturen så lite som mulig.

Bærekraft hos Weland

Å jobbe med bærekraft er ikke noe nytt for oss hos Weland. Vi har alltid ligget i forkant når det gjelder å ta vare på ressurser og å oppfylle kundenes forventninger. I produksjonen vår forbedrer vi hele tiden effektiviteten for å påvirke naturen så lite som mulig.


Vi er en familiebedrift med røttene dypt plantet i Småland i Sverige. En ledende produsent og leverandør av spiraltrapper, rette trapper, rekkverk, rullestolramper, gangbaner, gitterrister og mesaniner. Vi startet virksomheten allerede i 1947, og kulturen som ble skapt da lever på mange måter videre også i dag – for eksempel fleksibiliteten vår, den personlige servicen og at vi ligger i forkant i markedet med tilbudet vårt. Vi arbeider målbevisst for å utvikle produktene våre og platebearbeidingen vår, for å alltid være på linje med forventningene fra markedet – og gjerne et steg foran. All produksjon foregår på våre fabrikker i Sverige. Moderselskapet i Smålandstenar har alene produksjonsareal på godt over 100.000 m2. Vi arbeider etter prinsipper om en effektiv produksjon med minst mulig påvirkning på vårt felles miljø.


Bærekraftrapport

Som alle produksjonsbedrifter har vi et miljøavtrykk. Vi vil minimere dette avtrykket gjennom godt gjennomtenkte materialvalg, bærekraftig energibruk og en smart energiproduksjon. 

Welands bærekraftarbeid tar utgangspunkt i FNs 17 globale mål for bærekraftig utvikling. De gir oss en tydelig retning og veiledning fremover for å nå bærekraftmålene våre. Bærekraftrapporten viser hvordan vi konkret knytter arbeidet vårt til de globale målene for å nå være egne mål for bærekraft. Her kan du også se status for og mer informasjon om både gjennomførte og pågående bærekraftprosjekter. Hvis du vil lese mer, kan du finne hele bærekraftrapporten lengst ned på siden.

For oss er lønnsomhet og bærekraft tett forbundet med hverandre. Vi ser bærekraft som én av mange viktige investeringer for å drive lønnsom vekst på lang sikt. Det gir oss forutsetninger for å fortsette å utvikle virksomheten vår.

«Den eneste veien å gå«

Bærekraft er ikke et alternativ som kan velges eller velges bort, det er det eneste alternativet vi har. Det er et stort ansvar som vi alle deler, og som gir både muligheter og utfordringer på veien. Når jeg ser tilbake på bærekraftarbeidet vi har gjort i årenes løp ser jeg at vi har oppnådd mye, og dette gjør meg stolt. Samtidig er jeg langt fra fornøyd, for jeg vil så mye mer. Da føles det trygt å vite at medarbeiderne våre alltid ser muligheter i stedet for utfordringer – ikke minst når det handler om å finne bærekraftige løsninger.

Jonas Welandson
Konsernets adm.dir.

3 trinn til bærekraft

Svenskt

All utvikling og produksjon skjer i Sverige. At produktene våre holder i generasjoner, betyr at ressurser slik som materialer og energi kan fordeles på hele produktets livssyklus, og at det samlede avtrykket blir mindre for hvert år produktene brukes. Selvfølgelig inneholder ikke produktene våre noen miljøskadelige stoffer som kan skade mennesker, dyr og natur.

Innovativt

Vi vet at materialene står for en stor del av produktenes samlede miljøpåvirkning, og at alle små endringer i valg av materialer og reduksjoner av materialforbruk i produksjonen kan gjøre en stor forskjell. Sammen med effektiv produksjon og ny innovativ teknologi, sørger vi med dette for at miljøpåvirkningen vår blir så lav som mulig.

Bærekraftig

Vi utvikler bærekraftige løsninger og produkter med lang levetid. Vi følger utvikling av ny teknologi og innovasjoner innen materialutvikling, og kombinerer vår egen kompetanse med noen utvalgte samarbeidspartnere som har de samme målene for bærekraft som vi har.

Våre bærekraftmål

FNs 17 globale mål for bærekraftig utvikling er veiviserne våre på veien mot sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi har valgt å fokusere mest på de målene der vi har størst mulighet til å gjøre en forskjell, og arbeidet vårt har allerede startet.

Medarbeidere hos Weland AB

Våre medarbeidere

Weland skal være en arbeidsplass der alle kan trives. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og mange har valgt å være hos oss i flere tiår. Det er vi stolte over. Kulturen vi har skapt sammen ligger til grunn for virksomheten på mer enn én måte. Til dels handler det om å samle kunnskap og erfaring, som de som har arbeidet lenge hos oss bidrar med. Gjennom dette bygger vi lange og fruktbare relasjoner med både kunder og leverandører. Men kulturen vår innebærer også at nye medarbeidere blir en del av teamet på en rask og selvfølgelig måte – for vi vokser gjennom ny kompetanse og ønsker nye medarbeidere som vil være med på reisen velkommen.