LASERSKJÆRING

Laserskärning utförs med stor precision i vår moderna maskinpark. Med kunnig och engagerad personal är vi er givna leverantör.

LASERSKJÆRING

Laserskjæring utføres med stor presisjon i den moderne maskinparken vår. Med kunnskapsrikt og engasjert personell er vi din selvsagte leverandør.


Moderne laserskjæring

Weland har en stor og moderne maskinpark for laserskjæring. Her utføres metallbearbeiding med presisjon, erfaring og høy kvalitet. Et 20-talls laserskjæringsmaskiner som arbeider på skift, gir oss kapasitet til å skjære mer enn 160 tonn per arbeidsdag.

Vi arbeider hele tiden med å effektivisere maskinparken vår. De fleste maskinene er utstyrt med 10 kW fiberlaser, hvilket gjør produksjonen raskere og mer miljøvennlig.

Kom til oss og realiser ideene dine. Vi har stor kapasitet og står til din disposisjon. Kontakt oss for å starte prosjektet ditt!

Prototypeproduksjon

Laserskjæring er en suveren måte å fremstille prototyper på. Fordi det ikke er behov for å produsere spesialverktøy, er dette en svært rimelig og rask produksjonsmetode.

Vi ligger i forkant og har lagt ned store ressurser på å digitalisere produksjonen vår, Industri 4.0. Laserskjæringsmaskinene våre er integrerte i og koblet opp mot vårt CAD/CAM-system samt vårt system for oppfølging av produktivitet og tilgjengelighet. Vi kan bruke alle filformater som anvendes på markedet, og hjelper deg gjerne med å utvikle digitale tegningsunderlag.

Skjæreflater og materiale

Ved laserskjæring blir det helt vinkelrette skjæreflater. Skjæreflatene er dessuten så jevne at sliping som regel ikke er nødvendig.

Maskinparken vår oppdateres kontinuerlig, og de nyeste laserskjæringsmaskinene kan håndtere plateformater på opptil 6000 x 2500 mm. Plater i store formater finnes på lager.

Tappskjæring

Allerede når detaljene laserskjæres, kan delene forberedes med tapper, gjæringer, utsparinger og hull i godset. Dette gir perfekt tilpasning før sveisingen, uten behov for dyre fiksturer. Tappskjæringen letter montering og sammenføyning av deler. Du får et nøyaktig sammenføyd produkt.

Kapasitet

Dokumentasjon

Platebearbeiding