Nye og oppdaterte kalkyleprogram

Nå har vi oppdatert vårt kalkyleprogram for parallelle solpanelfester. Den nye versjonen har flere fordeler, blant annet:

  • raskere beregninger
  • mer oversiktlig
  • mulighet til å lagre dine prosjekt
  • mulighet til å hente frem tidligere prosjekt og korrigere dem
  • lettere å endre innstillinger og forutsetninger
  • mer komprimert rapport med all info på en side

Til kalkyleprogrammene: Kalkylprogram för solpanelfäste

Vi har også tatt frem helt nye kalkyleprogram for Gangbane (EU-brygga ) og Takplattform (Stigbrygga).

Du finner dem her: Kalkylprogram för utrymningsbrygga

Publisert: 2024-06-03