Sikkerheten på våre tak er viktig, for alle fra den enkelte villaeier til yrkesutøvere som har arbeidsplassen sin på takene.Welands mesanin er en praktisk løsning der man utnytter hele lokalets volum maksimalt.

Weland A/S

Weland A/S er et heleid datterselskap av det Svenske industrikonsernet Weland AB, og ble etablert i Norge i 1979. Weland A/S er en salgsbedrift med 13 ansatte. Vi holdet til i eget bygg i Svennerudveien 34 på Frogner, like ved Skedsmokorset. Her disponerer vi ca 600 m² kontorer og ca 2400 m² lager.

Weland A/S markedsfører, selger og monterer produkter fra våre moder og søsterbedrifter i Sverige. Hele Norge er vårt arbeidsfelt, og betjenes fra vårt kontor i Svennerudveien 34.