Effektiv løsning med betongkummerWeland AS på Bygg Reis Deg 2019Ny maskin for rørlaserskjæringWeland nylanserer Flammerist

Weland AS

Weland AS er et heleid datterselskap av det Svenske industrikonsernet Weland AB, og ble etablert i Norge i 1979. Weland AS er en salgsbedrift med 14 ansatte. Vi holdet til i eget bygg i Svennerudvegen 34 på Frogner, like ved Skedsmokorset. Her disponerer vi ca 600 m² kontorer og ca 2400 m² lager.

Weland AS markedsfører, selger og monterer produkter fra våre moder og søsterbedrifter i Sverige. Hele Norge er vårt arbeidsfelt, og betjenes fra vårt kontor i Svennerudvegen 34.