Weland AB – komplett leverandør innen skjærende bearbeiding

Weland AB er en komplett leverandør innen platebearbeiding. Vi leverer alt fra enkeltstående plateartikler til større sammensveisede konstruksjoner. Et ledd i strategien vår er å stadig øke foredlingsgraden og satse kraftig på å utvikle området skjærende bearbeiding. Weland AB har en mengde kunnskap og erfaring innen skjærende bearbeiding. I kombinasjon med en maskinpark i verdensklasse, gjør dette oss godt rustet til å oppfylle markedets krav og forventninger.

Store investeringer i maskiner og lokaler

I løpet av de siste årene har vi investert nesten 100 mill. SEK i maskiner, utstyr og lokaler for den skjærende bearbeidingen vi gjør. Maskiner og verktøysløsninger fra ledende leverandører garanterer høy nøyaktighet og effektiv produksjon. Vi har alt fra mindre maskiner for effektiv og lynrask bearbeiding av mindre platedetaljer, til store borverk der vi kan håndtere sammensveisede konstruksjoner.

Kostnadseffektiv produksjon med ledende teknologi

Weland AB jobber med ledende leverandører av maskiner, verktøy og strekkutstyr. Det er verdt å nevne at vi ved hjelp av et nullpunktsystem som installeres i de fleste maskinene våre, har kunnet redusere omstillingstider til et absolutt minimum. For alle satsingene våre er utgangspunktet at du som kunde skal kunne føle deg trygg på at vi gir deg korte ledetider, høy kvalitet og en kostnadseffektiv produksjon.

Publisert: 2020-10-21