Beregningshjelp belastingstabeller

Belastning

For å kunne velge rett dimensjon på gitterristen er det viktig å vite hvilken belastning gitterristen utsettes for. Nedenfor er en beskrivelse og noen enkle huskeregler. Forøvrig henvises til NS 3491-1 for nærmere beskrivelse av kategorier samt punktlaster.

Lastkategorier Nyttelast iht. NS 3491-1

A - Areal for inne-/hjemme aktiviteter

2,0 kN/m² (Generelt)
3,0 kN/m² (Trapper)
4,0 kN/m² (Balkonger)

B - Kontorarealer

3,0 kN/m²

C - Arealer hvor personer kan samles

3,0 kN/m² (C1)
4,0 kN/m² (C2)
5,0 kN/m² (C3)
5,0 kN/m² (C4)
5,0 kN/m² (C5)

D - Forretningsarealer

5,0 kN/m² (D1)
5,0 kN/m² (D2)

E - Arealer for oppsamling av varer, lager

6,0 kN/m² (Min. last)

Belastningsberegning

Med kjent gitterristtype, spennvidde og med jevnt fordelt last kan tillatt belastning med hensyn til tillatt nedbøyning (1 / 200 av spennvidden) beregnes etter følgende formel:


Qtill

= Qmax / f x ftill

Qtill

= tillatt jevnt fordelt last

Qmaks

= maks. tillatt last i henhold til tabell

f

= nedbøyning ved Qmaks (i henhold til tabell)

ftill

= 1/200 av spennvidden


 

Belastningsalternativ

For samtlige tabeller gjelder følgende forutsetninger: Til venstre for begrensningslinjene er nedbøyningen < 1/200 av Spennvidden ved 5,0kN/m² jevnt fordelt last. For en omtrentlig beregning av punktlast kan del av linjelast benyttes.

Eksempel:
Punktlast Ø 100mm. Ta verdien for 1 / 10 av linjelasten.

Q = tillatt likformet fordelt last (kN/m²)
f1 = nedbøying ved Qmaks / nedbøying ved 5 kN/m². (mm).
P = tillatt linjelast
f2 = nedbøying ved Pmaks (mm)

Belastningsalternativ
ZoomIn

Øvrige

Det finnes for øyeblikket ingen referansebilder.